Oxygen First Aid for Scuba Diving

Oxygen First Aid for Scuba Diving

Wat houdt onze opleiding Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries in? (O2):

Deze Divers Alert Netwerk (DAN) “Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries” cursus is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duikpubliek (en gekwalificeerde niet-duikers) te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en/of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

Doel van de cursus:

De cursus is bedoeld om het algemene duikpubliek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwonding tekens en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen. De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.

Leerdoelen:

Cursusdeelnemers moeten op de hoogte zijn van de tekenen en symptomen van de belangrijkste duikverwondingen, waaronder bijna-verdrinking en decompressieongevallen (arteriële gas embolie en decompressieziekte).

Cursusdeelnemers moeten laten zien dat ze de DAN Zuurstofset goed weten te gebruiken, kunnen monteren, demonteren en alle onderdelen ervan kunnen gebruiken. Hieronder valt het gebruik van de vraagautomaat / masker, free-flow (zuurstof toedienen tot 25 lpm), non-rebreather masker en mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

Leerdoelen Uitvoering Vaardigheden:

Om de DAN Oxygen Provider cursus met succes af te ronden, moeten de deelnemers vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het gebruik, montage en demontage van alle onderdelen van de DAN Zuurstofset (of andere acceptabele sets).

Deze cursus is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duikpubliek (en gekwalificeerde niet-duikers) te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en/of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het toedienen van noodzuurstof aan gespeelde, gewonde duikers door het:

1.            Beoordelen van de omgeving en veiligheid oxygen provider.

2.            Gebruiken van en omgaan met de DAN Zuurstofset.

3.            Kiezen en voorbereiden van het juiste zuurstofmasker

4.            Omgaan met de DAN Zuurstofset en gebruik van deze zuurstoftoedienings systemen:.

.               Vraagautomaat en masker.

.               Free-flow, non-rebreather masker.

.               Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

.               Identificeren van de belangrijkste onderdelen van de DAN Zuurstofset.

.               Zuurstoffles en -kraan.

.               Multi-functionele drukregelaar.

.               “T” handvat.

.               Handwiel/sleutel.

.               Zuurstof o-ring.

.               Free-flow regelaar.

.               Middendrukslang (wit).

.               Terugslagklep (in de schroefdraaduitgang).

.               Vraagautomaat.

.               Mond/neusmasker.

.               Non-rebreather masker.

.               Mond-/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

Tijdsduur: Ongeveer 1 dag of 2 dagdelen.

Cursusgeld: € 125,= (In overleg)

DAN medische opleidingen

 

Opgeven? Vul het  inschrijfformulier in.

Vragen? Neem contact met ons op: opleidingen@kevmic-diving.nl

Groepen? Neem contact met ons op.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/oxygen-aid-scuba-diving/