Fles keurings informatie

Vanmorgen gesprek met keurstation gehad dat als eerste, na uitgebreid overleg met Lloyds, gestopt is met herkeur van 3/4 gas draad cilinders voor de duiksport.

Belangrijkste reden is natuurlijk de ernstige ongevallen die gebeurd zijn in de afgelopen tijd door het abusievelijk monteren van M25 x2 afsluiters op deze 3/4 gas draad cilinders.

Aangezien het in Nederland altijd gaat over oude cilinders (in tegenstelling tot bv de USA), is besloten te stoppen met de herkeur.

Andere keurstations zullen waarschijnlijk wel volgen. Een goede aanzet om een einde te maken aan de reeks ongevallen. 

Tevens zijn er gesprekken over de aansprakelijkheid bij het vullen van gassen op afsluiters die niet zijn toegelaten voor de specifieke gassen.

De vuller, of vulstation, is aansprakelijk indien iets gebeurt tijdens het vullen onder deze condities.

Langzaam aan komt er dan toch integratie van industrieregels in de duiksport.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/fles-keurings-informatie/