CMAS Specialicatie Redden

Algemeen

In de Cmas specialisatie Redden krijg je de handvatten om op een juiste manier te handelen in het geval van een eenvoudig oplosbaar incident tot een complexe reddingsoperatie met zoekpatronen.

Ook leer je basale reanimatie toe te passen en het toedienen van een zo hoog mogelijke concentratie zuurstof aan een duiker met problemen. Na deze opleiding ben je in staat om zelf de nodige reddende handelingen te verrichten, maar ook om de hele gang van zaken van een reddingsactie te coördineren.

Brevetdoelstellingen

Na het doorlopen van de Cmas specialisatie Redden moet de cursist:

– bij de meeste ongevallen, vóór, tijdens en na het duiken, een voorlopige diagnose kunnen stellen;

– op basis van een voorlopige diagnose de noodzakelijke eerste hulp maatregelen kunnen treffen.

Ingangsniveau

Om deel te kunnen nemen aan de Cmas specialisatie Redden moet hij:

– lid zijn van de Cmas;

– minimaal 14 jaar zijn;

– beschikken over het Cmas 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Duikervaring

Cmas 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Cursusplaats

Theorielokaal met minimaal een schoolbord of flipover. De opstelling van tafels en stoelen moet zodanig zijn dat er in het midden ruimte is om praktijkdemonstraties te geven. De praktische oefening in de vorm van ongevalsimulatie vindt plaats aan de waterkant.

Toetsing

Theorie:

De theoretische kennis die vereist is voor het redden wordt getoetst door middel van een schriftelijke toets. Elke toets heeft tien vragen. Vijf daarvan komen rechtstreeks uit het boek; vijf ervan zijn ‘nieuw’. Het is de bedoeling om elke les te beginnen met de toets over de vorige les. Per toets moeten 8 van de 10 vragen goed beantwoord zijn.

Praktijk:

De praktische vaardigheden worden getoetst door middel van continuous control zoals dat ook bij de duikbrevetten plaatsvindt. De opdrachten worden beoordeeld door een instructeur die zelf de vaardigheidsproeven met succes heeft afgelegd.

Vervolgopleiding

Een Cmas 3*-duiker met de specialisatie Redden staat voor de keuze of hij zich verder gaat specialiseren in het duiken óf dat hij kiest voor de instructiekant: de opleiding tot Cmas 1*- instructeur. Hij kan het natuurlijk ook allebei doen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/cmas-redden/