Kinder EHBO

Iedereen die zelf kinderen heeft, hen verzorgt of met hen werkt, kent de onbedwingbare nieuwsgierigheid waarmee ze stap voor stap de wereld om zich heen verkennen en ontdekken. Door, letterlijk en figuurlijk, te vallen en weer op te staan, leert het kind lopen. Door onprettige ervaringen, zoals zich stoten of het in contact komen met hete voorwerpen, ontdekt het kind de kwaliteit van zijn omgeving en leert het zijn kwetsbaarheid kennen. Kortom, het kind wordt door schade en schande wijs.

Het is niet ondenkbaar dat het kind zichzelf tijdens deze ontdekkingstocht in gevaar brengt. Door zijn natuurlijke, gezonde nieuwsgierigheid is een kind u meestal een stapje voor. Ongevallen, klein en groot, in verschillende ontwikkelingsfasen komen geregeld voor. Jaarlijks overlijden er nog te veel kinderen ten gevolge van een ernstig ongeval, met name de leeftijd van één tot zes jaar blijkt een kwetsbare periode te zijn.

Daarom is het ook van belang dat u weet wat u moet doen bij ongevallen waarbij een kind betrokken is. In situaties zoals verstikking of verdrinking kan uw helpende actie levensreddend zijn.

Om u of uw medewerker de deskundigheid te leveren die noodzakelijk is ter uitvoering van de wet, verzorgt KevMic-Diving een Oranjekruis (Emergency First Responce) erkende opleiding EHBO die zich conformeert aan de regelgeving.

De opleiding wordt verzorgd door gecertificeerde instructeurs.

Voor personeel van kinderdagverblijven en basisscholen is deze opleiding zeer geschikt.

Inhoud van de opleiding:

De volgende onderdelen worden in de opleiding behandeld:

 • het jonge kind en zijn omgeving
 • eerste hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • preventie: maatregelen om de veiligheid van het kind te vergroten
 • kindermishandeling en eerste hulp
 • stoornissen in het bewustzijn
 • stoornissen in de ademhaling
 • stoornissen in de bloedsomloop
 • ernstige uitwendige bloedingen
 • shock
 • uitwendige wonden
 • brandwonden
 • ontwrichting en breuken
 • kneuzing en verstuiking
 • oogletsel
 • vergiftiging
 • elektriciteitsongevallen
 • koudeletsels
 • warmteletsels
 • kleine ongevallen
 • plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • verbandmiddelen

De opleiding wordt afgesloten met een examen, hiermee wordt beoordeeld of u de lesstof praktisch en theoretisch beheerst. Ook wordt er gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als EHBO-er op te treden. Het zwaartepunt voor het examen ligt op de praktijk van de eerste hulp.

Duur van de opleiding

De opleiding neemt in totaal zestien uur in beslag. Deze opleiding wordt hoofdzakelijk gegeven in twee dagen. Wanneer er tien of meer deelnemers zijn, bestaat de mogelijkheid om de opleiding verspreid over vier dagdelen te volgen.

Tijden

De dagopleiding duurt van 08.30 tot 16.30 uur.

De dagdeel-opleiding duurt van 19.00 tot 23.00 uur (vier dagdelen op aanvraag).

In overleg zijn andere lestijden bespreekbaar.

Toelatingseisen

Er is voor deze opleiding geen toelatingseis. Het is daarentegen wel aan te bevelen om een basisopleiding EHBO te hebben gevolgd.

Groepsgrootte

Gezien de praktische aard van de opleiding is het maximale aantal cursisten twaalf. Op deze manier kunnen wij de cursisten voldoende persoonlijke begeleiding te geven. Het minimale aantal cursisten om de opleiding te starten is acht. Door onze planning zal uw aanmelding zo efficiënt mogelijk worden ingepland bij andere cursisten.

Diploma/certificaat

Indien u in het bezit bent van het diploma eerste hulpverlener (EHBO), ontvangt u het certificaat eerste hulp aan kinderen. Dit is van belang als u de opleiding bedrijfsmatig volgt. Bent u nog niet in het bezit van het diploma, dan kan de instructeur u een moduleverklaring geven. Het certificaat wordt afgegeven door KevMic-Diving in opdracht van Emergency First Responce of Nikta. Het diploma / pasje wordt door Emergency First Responce of Nikta verstrekt.

Geldigheid diploma/certificaat

Het diploma/certificaat is twee jaar geldig. Het certificaat / moduleverklaring kan worden verlengd wanneer de houder naar het oordeel van een daartoe bevoegde beoordelaar aan de gestelde eisen van competentie voldoet

Prijzen

De kosten van de opleiding zijn € 89,-

Genoemde prijzen inclusief BTW.

Inbegrepen

Tijdens de opleidingen zijn de volgende zaken inbegrepen:

 • Koffie, thee
 • Diploma/ certificaat
 • Verzekering van de cursist
 • Het opleidingsboek van de basisopleidingen

Niet inbegrepen

 • Frisdrank
 • Lunch. Wij kunnen wel de lunch verzorgen.

Locatie

De opleiding wordt in hoofdzaak gegeven in ons eigen opleidingscentrum te Alkmaar. Vanaf een groepsgrootte van acht cursisten, bestaat de mogelijkheid de opleiding op locatie te volgen.
Neem hiervoor contact op met onze planning op tel. 06 – 13 040 303.

Route

Voor een routebeschrijving naar ons opleidingscentrum KevMic-Diving te Alkmaar. klikt u hier.

Opleidingsvoorwaarden

Om onze opleidingsvoorwaarden te downloaden klikt u hier.

Aanmelden

Om uzelf of een collega aan te melden voor een opleiding klikt u hier.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/kinder-ehbo/