Kinderopvang

Kinderen zijn kinderen. Hun ongeremdheid, enthousiasme en onderzoeksdrift is vaak heerlijk om te zien, maar kan ook wel eens tot ongelukjes leiden. Het is een behoorlijke verantwoordelijkheid om op hen te passen. Zeker als je werkt bij een organisatie waar veel kinderen samenkomen, zoals een crèche of kinderdagverblijf. De ouders vertrouwen erop dat hun kind veilig is in uw omgeving. En dat mogen ze ook van u verwachten. Maar wanneer is een kind veilig?

Nikta heeft daarom exclusief voor kinderdagverblijven het Keurmerk Veilig Kinderdagverblijf ontwikkeld. Begrippen als integrale veiligheid en veiligheidsbeheerssysteem lijken vaak ver van u af te staan. Toch kan juist dit de basis vormen voor een goed functionerend kinderdagverblijf en daarmee een veilige omgeving voor het kind.

Het Keurmerk Veilig Kinderdagverblijf toont aan dat u en uw organisatie optimaal werkt aan een veilige omgeving voor het kind en daarbij voldoet aan de nieuwe eisen die de wet daarvoor stelt. Veiligheid is niet iets wat ‘er even bijkomt’, het moet volledig geïntegreerd zijn in uw eigen werkproces. Van het bijhouden van checklists tot goed opgeleid en vakkundige medewerkers en van een gezonde bedrijfsvoering tot duidelijke communicatie met de klanten.

Gespecialiseerde opleidingen

Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veilig Kinderdagverblijf moet uw organisatie aan een aantal eisen voldoen. In samenwerking met deskundige partners op dit gebied is een aantal opleidingen en trainingen ontwikkeld. Hieronder vind u een overzicht van de producten die wij op dit gebied leveren.

Nikta kan voor u dit traject uitzetten en begeleiden, waarbij wij u deskundig adviseren over de mogelijkheden in uw organisatie. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Goedkeuring door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 16 december 2009 heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw Sharon Dijksma besloten de onderstaande certificaten van Nikta op te nemen in de ministeriële regeling deskundigheidseisen gastouderopvang.

  • Acute Zorg bij Kinderen
  • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving
  • Eerstehulpverlener

Uit de inhoudelijke beoordeling, uitgevoerd door het ministerie OC&W (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), is gebleken dat certificaten van Nikta voldoen aan de eisen van kwaliteitsborging. Deze borging is bedoeld om deskundigheid van de gastouders op het gebied van eerstehulpverlening aan kinderen vast te kunnen stellen. Nikta is daarmee de eerste certificerende instantie in Nederland waarvan drie certificaten zijn goedgekeurd voor de nieuwe eisen vanuit de wet voor de gastouderopvang die ingaat op 1 januari 2010.

Nikta is op dit moment de grootste certificerende instelling op het gebied van EHBO en BHV onderwijs in Nederland.

Producten

  • Beoordelingsrichtlijn Integrale Veiligheid voor Kinderdagverblijven
  • Keurmerk Veilig Kinderdagverblijf
  • Opleiding Veiligheidscoördinator Kinderopvang
  • Examens Veiligheidscoördinator Kinderopvang
  • Toetsing van uw Arbo RI&E door een gecertificeerde Arbodienst

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/kinderopvang/