Rnli Specialty

De RNLI Sea Survival Diver zorgt dat jij de juiste vaardigheden en kennis ontwikkeld om te kunnen overleven op zee. De specialty is ontwikkeld door Padi in samenwerking met de Britisch Diving Safety Group (BDSG), Koninklijke Nederlandse reddings Brigade (KNRM)

Duik VEILIG! Of Duik NIET!!

Als je op zee in gevaar bent en je weet wat je moet doen, maakt dit een verschil tussen leven en dood. Je kunt sneller gered worden of je voorkomt de gevaren en je zorgt ervoor dat je de juiste uitrusting bij je hebt.

Wat ga je leren?

  • Duikplanning (plan je duik, en duik je plan)
  • Duik voorbereiding
  • Navigatie en veiligheidsapparatuur
  • Duiken tijdens slecht zicht en andere omstandigheden
  • Hoe te handelen in situaties zonder lucht
  • Hoe een boeitje (DSMB) te gebruiken
  • Wijze van alarmeren
  • Hoe te handelen tijdens een noodgeval aan de oppervlakte

Je maakt twee duiken om de vaardigheden en technieken die je geleerd hebt te beoefenen.

Deze Specialty geldt mee voor je PADI Master Scuba Diver brevet.

Voor wie is deze Specialty bedoeld?

Duikers die plannen hebben om op zee te gaan duiken, zoals de Noordzee of op vakantie in een exotisch oord, voor bootduikers of zij die voor het eerst naar Zeeland gaan, kunnen baat hebben bij deze Specialty.

Minimum leeftijd is 12 jaar en het brevet (Junior) Open Water Diver bezitten.

Kosten: €179,- euro

Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik van het water. Door aandacht te besteden aan preventie, moeten verdrinking, verwonding, materiaalschade en ongerief bij de waterrecreant worden voorkomen. De KNRM hanteert als uitgangspunt bij haar preventieprogramma: veilig uit, veilig thuis!

PADI

Als één van de grootste duikorganisaties ter wereld ondersteunt PADI het KNRM preventieprogramma voor duikers door de communicatie uitingen onder de aandacht te brengen van duikers. Dat gebeurt via diverse media. Daarnaast werken KNRM en PADI aan een Sea Survival Training gebaseerd op het programma zoals dat is ontwikkeld met collega reddingsorganisatie RNLI.

Lees meer: http://www2.padi.com/scuba/templates/du-adzone3.aspx/?id=6806

Een duikvlag

Een duikvlag waarschuwt schippers dat er duikers in de buurt zijn. Soms is een vlag wettelijk verplicht. Je voert de vlag vanaf een drijver die je meetrekt, behalve als je vanaf een boot duikt. De vlag mag op de boot worden gevoerd als je erbij in de buurt blijft.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/rnli-specialty/