IAHD Instructeur Trainer

Net zoals een IAHD instructeur verantwoordelijk is voor het opleiden van IAHD duikers, is een IAHD Instructeur Trainer verantwoordelijk voor het opleiden van IAHD Instructeurs.

Hij of zij dient de instructeur kandidaat op een dusdanig niveau te brengen dat deze op een succesvolle manier IAHD opleidingen kan geven. De IAHD opleiding ‘Instructeur Trainer’ wordt daarom alleen gegeven door het IAHD hoofdkantoor.

Tijdens de IAHD Instructeur Trainer opleiding leert de cursist op welke wijze hij of zij de beste kwaliteiten uit een IAHD instructeur in opleiding kan halen. Natuurlijk worden ook de didactische, management- en duikvaardigheden naar een hogere schaal gebracht. Ook de houding en uitstraling van de Instructeur Trainer- Kandidaat zal worden geëvalueerd.

Voorvereisten:

• Minimum leeftijd 25 jaar;

• Aantoonbare zwemvaardigheid;

• Goedgekeurde medische keuring (niet ouder dan 1 jaar);

• Ondertekende verklaring van begrip;

• Ten minste 2 jaar in het bezit van het brevet ‘IAHD Instructeur’;

• In het bezit van een erkend reddingduiker brevet;

• In het bezit van het DAN ‘Basic Life Support Provider’ brevet of een equivalent;

• In het bezit van het DAN ‘Oxygen Provider’ brevet of een equivalent;

• Ten minste 3 cursisten op IAHD basisniveau opleiding hebben gebrevetteerd;

• Ten minste 3 cursisten op Partnerniveau opleiding hebben gebrevetteerd;

• Ten minste 2 cursisten op Instructor Assistantent niveau opleiding hebben gebrevetteerd;

• Ten minste 2 x een volledige IAHD Instructeur opleiding geassisteerd als IAHD Instructeur.

Bevoegdheden:

• Geen decompressieduiken met persluchtapparatuur;

• Maximum duikdiepte: 40 meter;

• Opleiden en brevetteren van alle IAHD basisopleidingen;

• Opleiden en brevetteren van alle IAHD partner opleidingen;

• Opleiden en brevetteren van alle IAHD recreatieve specialty opleidingen waartoe de IAHD Instructeur Trainer bevoegd is bij zijn of haar huidige duikorganisatie (na toestemming IAHD);

• Opleiden en brevetteren van alle IAHD technische specialty opleidingen waartoe de IAHD Instructeur Trainer bevoegd is bij zijn of haar huidige duikorganisatie (na toestemming IAHD);

• Opleiden en brevetteren van een IAHD Instructeur Assistent;

• Opleiden en brevetteren van een IAHD Instructeur.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/iahd-instructeur-trainer/